پیچ تایراد / پیچ بغل:
هر چکش هیدرولیکی معمولا دارای ۴ پیچ بغل یا پیچ تایراد جهت اتصال قسمت های هد بالایی و هد پایینی پیکور به یکدیگر می باشد که طول تقریبی آنها از ۱۰۰سانتی متر شروع میشود.
ایجاد رزوه با دستگاه رولینگ، از مزیت و کیفیت بالای پیچ بولت (پیچ ولت) های چکش گستر محسوب میشود . همچنین مهره های بالا و پایین پیچ های بلند(پیچ بغل) شرکت چکش گستر به روش فورج تولید میشود که به منظور مقاوت بسیار بیشتر می باشد.

پیج بغل پیچ تایراد