پین کتابی /لقمه / قلم گیر/رادپین: مجموعه قطعاتی که کار نگهداری قلم درون سندان (هد جلویی ) را انجام می دهد گفته میشود. در اصطلاح عامیانه به آن ها لقمه یا پین کتابی یا خشابی یا صابونی هم گفته میشود.
به دلیل استفاده از آن بین قلم و سندان چکش هیدرولیکی، به شدت تحت فشار قرار گرفته و به سرعت ساییده یا شکسته میشود یا به دلیل تغییر دما باد می کند. ازین رو ، مجموعه چکش گستر  با آنالیز  جنس انواع سندان و قلم های چکش هیدرولیکی، اقدام به تولید لقمه‌های فولادی با آلیاژی مناسب و عملیات حرارتی پیشرفته مقاوم در برابر سایش کرده است.

پین کتابی، لقمه

انواع پین کتابی

رادپین ام اس بی

پین کتابی ام اس بی 18G
پین کتابی ام اس بی 20G
پین کتابی ام اس بی 30G
پین کتابی ام اس بی 40G
پین کتابی ام اس بی 550
پین کتابی ام اس بی 600
پین کتابی ام اس بی 700
پین کتابی ام اس بیAT35
پین کتابی ام اس بیAT45

رادپین سوسان

پین کتابی سوسان SB40
پین کتابی سوسان SB50
پین کتابی سوسان SB60
پین کتابی سوسان SB70
پین کتابی سوسان SB81
پین کتابی سوسان SB100
پین کتابی سوسان SB121
پین کتابی سوسان SB130
پین کتابی سوسان SB140
پین کتابی سوسان SB151

رادپین دمو

پین کتابی دمو DMB 180
پین کتابی دمو DMB 230
پین کتابی دمو DMB 250
پین کتابی دمو DMB 360
پین کتابی دمو B 230
پین کتابی دمو B 360

انواع دیگر رادپین

پین کتابی پیکور پکوتک
پین کتابی پیکور کوماتسو
پین کتابی پیکور اوردایم
پین کتابی پیکور فوروکاوا
پین کتابی پیکور اوکادا
پین کتابی پیکور کوانگلیم
پین کتابی پیکور دوسان
پین کتابی پیکور رامفوس
پین کتابی پیکور ان پی کی
پین کتابی پیکور میراکل
پین کتابی پیکور پاورکینگ
پین کتابی پیکور رینو