بوش: هر‌ پیکور در قسمت سندان خود، دارای ۲ الی ۳ بوش به نام‌های بوش بالا (بوش داخلی یا رینگ بوش) و بوش پایین (بوش قلم یا بوش سر سندان ) میباشد که قلم از درون آن ها حرکت کرده و ضربه میزند.
تمامی بوش های پایین، چه لبه دار چه بدون لبه اکثرا دارای دو شیار پین هستند که بوش را درون سندان نگه میدارد و برای بیرون نزدن این پین ها از لاستیک پین بوش استفاده می شود. بوش ها باید به طور مداوم گریس کاری شوند تا طول عمر بوش‌ها افزایش یابد.
مجموعه چکش گستر آذربایجان تولیدکننده انواع بوش و طوقه چکش هیدرولیکی با بهترین مواد آلیاژی سفارشی، آبکاری پیشرفته با عمق نفوذ سختی بالا و درنهایت عمر مفید بالا میباشد.
جهت سفارش تولید بوش های اورسایز با مدیر فروش تماس حاصل فرمایید. ۰۹۹۱۵۱۰۵۴۶۱

بوش چکش هیدرولیکی

انواع بوش چکش هیدرولیکی

بوش پایین لبه‌دار

معمولا بوش های پایین لبه دار سندان چکش هیدرولیکی برای چکش های کاور باز استفاده میشوندمنظور از چکش های کاور باز چکش هایست که بدنه یا کاور آنها با تعدادی پیچ بغل بند معمولا 8 تا به هم متصل شده باشد تمامی بوش های پایین چه لبه دار چه بدون لبه اکثرا دارای 2 شیار پین هستند که بوش رو در سندان با 2 تا پین ثابت نگه میداره که این پین ها از کنار سندان وارد و از شیار بوش عبور میکنه که برای بیرون نزدن این پین ها از لاستیک پین بوش استفاده میشه برای بالا رفتن طول عمر این بوش ها اپراطور بیل مکانیکی باید هر 2 ساعت از طریق گیرس خوری که روی سندان تعبیه شده این بوش ها رو گیریس کاری کنه که عدم انجام گیریس کاری به موقع باعث خوردگی و سایش بوش شده و احتمال شکستن قلم چکش هیدرولیکی و یا اورسایز شدن سندان را دارد. 

بوش بالا

بوش های بالا سندان چکش هیدرولیکی بدون لبه و بدون شیار پین هستند بعضی بوش ها یک تکه و بعضی دو تکه هستند که بستگی به مدل چکش هیدرولیکی دارد مثلا در چکش های هیدرولیکی سوسان یک تکه و در چکش های ام اس بی دو تکه هستند البته میشه در چکش های ام اس بی هم از بوش یک تکه استفاده کرد بوش های بالا نقطه ی طلاقی ضربات پیستون به قلم چکش هیدرولیکی میباشد که شکستن یا از حالت استاندارد خارج شدن این بوش باعث شکستن دنباله قلم چکش هیدرولیکی یا شکستن دنباله پیستون چکش هیدرولیکی میشود به همین علت باید مراقب سالم بودن این بوش باشید. 

بوش داخلی سوسان ۵۰
بوش پایین سوسان ۵۰
بوش بالا سوسان ۵۰
بوش سر سوسان ۵۰
بوش داخلی SB50
بوش پایین SB50
بوش بالا SB50
بوش سر SB50
بوش داخلی سوسان 60
بوش پایین سوسان 60
بوش بالا سوسان 60
بوش سر سوسان 60
بوش داخلی SB60
بوش پایین SB60
بوش بالا SB60
بوش سر SB60
بوش داخلی سوسان 70
بوش پایین سوسان 70
بوش بالا سوسان 70
بوش سر سوسان 70
بوش داخلی SB70
بوش پایین SB70
بوش بالا SB70
بوش سر SB70

بوش داخلی سوسان 81
بوش پایین سوسان 81
بوش بالا سوسان 81
بوش سر سوسان 81
بوش داخلی SB81
بوش پایین SB81
بوش بالا SB81
بوش سر SB81
بوش داخلی سوسان 100
بوش پایین سوسان 100
بوش بالا سوسان 100
بوش سر سوسان 100
بوش داخلی SB100
بوش پایین SB100
بوش بالا SB100
بوش سر SB100
بوش داخلی سوسان 121
بوش پایین سوسان 121
بوش بالا سوسان 121
بوش سر سوسان 121
بوش داخلی SB121
بوش پایین SB121
بوش بالا SB121
بوش سر SB121
بوش داخلی سوسان 140
بوش پایین سوسان 140
بوش بالا سوسان 140
بوش سر سوسان 140
بوش داخلی SB140
بوش پایین SB140
بوش بالا SB140
بوش سر SB140
بوش پایین F19
بوش بالا F19
بوش سر F19
بوش داخلیF19
بوش پایین F22
بوش بالا F22
بوش سر F22
بوش داخلیF22
بوش پایین F27
بوش بالا F27
بوش سر F27
بوش داخلیF27
بوش پایین F35
بوش بالا F35
بوش سر F35
بوش داخلیF35
بوش پایین F45
بوش بالا F45
بوش سر F45
بوش داخلیF45
بوش سر فوروکاوا ۱۹
بوش بالا فوروکاوا ۱۹
بوش پایین فوروکاوا ۱۹
بوش داخلی فوروکاوا ۱۹
بوش سر فوروکاوا ۲۲
بوش بالا فوروکاوا۲۲
بوش پایین فوروکاوا ۲۲
بوش داخلی فوروکاوا۲۲
بوش سر فوروکاوا ۲۷
بوش بالا فوروکاوا ۲۷
بوش پایین فوروکاوا ۲۷
بوش داخلی فوروکاوا ۲۷
بوش سر فوروکاوا ۳۵
بوش بالا فوروکاوا ۳۵
بوش پایین فوروکاوا ۳۵
بوش داخلی فوروکاوا ۳۵
بوش سر فوروکاوا ۴۵
بوش بالا فوروکاوا ۴۵
بوش پایین فوروکاوا ۴۵
بوش داخلی فوروکاوا ۴۵
بوش داخلی رینو ۲۳ ، بوش سر رینو ۲۳ ، بوش پایین رینو ۲۳ ، بوش بالا رینو ۲۳ ،
بوش RH 23
بوش داخلی دوسان۱۷۰ ،
بوش بالا دوسان۱۷۰
بوش پایین دوسان۱۷۰
بوش سر دوسان۱۷۰
بوش DO170
بوش سر اوردایم ۲۵
بوش پایین اوردایم ۲۵
بوش بالا اوردایم ۲۵
بوش پایین اوردایم ۲۵ ،
بوش سر اوردایم ۳۰
بوش داخلی اوردایم ۳۰
بوش بالا اوردایم ۳۰
بوش داخلی اوردایم ۳۰ ،
بوش everdigm 25,
بوش everdigm30
بوش سر گوانگلیم،
بوش پایین گوانگلیم،
بوش بالا گوانگلیم،
بوش داخلی گوانگلیم، بوش سر فاین، بوش داخلی فاین ، بوش بالا فاین، بوش پایین فاین
بوش تور۲۳، بوش Tor23, بوشDB 80
بوش اطلس کوپکو ، بوش ایندیکو
بوش رمر، بوش E64, بوش E66, بوش E68
بوش مونتابرت، بوش Mo 501
MTB 170, MTB 155, MTB 150
MTB 285, MTB 255, MTB 215
بوش RAMFOS, بوش رامفوس
بوش RAM25
بوش داخلی کوماتسو۱۵۰، بوش بالا کوماتسو ۱۵۰، بوش پایین کوماتسو۱۵۰، بوش داخلی کوماتسو ۲۳۰، بوش بالا کوماتسو ۲۳۰، بوش پایین کوماتسو ۲۳۰، بوش داخلی کوماتسو ۳۱۰، بوش بالا کوماتسو ۳۱۰، بوش دایین کوماتسو ۳۱۰
بوش دمو B70
بوش دمو B180
بوش دمو B250
بوش دمو B360
بوش دمو B 450
MSB200, PB200, ESB200, SAGA200
MSB180, SAGA180
MSB300, SAGA 300
MSB 400, SAGA 400
MS600, MSB MS600
MS700, MSB MS700
AT 35, MSB AT35