سندان: به بلوک قسمت جلویی چکش هیدرولیکی گفته میشود که کار نگهداری بوش‌ها، قلم و قلم گیر را انجام می دهد. برای کارایی بیشتر آن را از فولاد آلیاژی سمانته یا MO40 یا VCN و یا فولاد خانواده سمانتاسیون تولید میکنند.
سیلندر: بخشی از پیکور یا چکش هیدرولیکی که نگهدارنده ی پیستون و سیلکیت می باشد. سیلندر همچنین دارای کانال های انتقال دهنده روغن هیدرولیکی به درون سیلندر میباشد تا حرکت پیستون درون سیلندر اتفاق بیفتد.
شرکت چکش گستر آذربایجان واردکننده انواع سیلندر از کره، ترکیه،چین و… میباشد.

سیلندر و سندان