بیل مکانیکی هیوندا

انواع بیل مکانیکی هیوندا

1.بیل مکانیکی R210-7 هیوندا

مشخصات فنی بیل به شرح جدول زیر می باشد:

  1. بیل مکانیکی R 220 LC-9S هیوندا

مشخصات فنی بیل به شرح جدول زیر می باشد:

3. بیل مکانیکی R320-7 هیوندا

  1. بیل مکانیکی R500-7هیوندا

این بیل مکانیکی دارای وزن 50 تن و موتور 6 سیلندر و چهار زمانه دیزلی است و جزو بیل های پر قدرت هیوندا به حساب می آید. مشخصات فنی این بیل در جدول زیر بیان شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، بازدید، تست بیل های مکانیکی و آگاهی از نحوه پرداخت با تلفن 09915105461 تماس بگیرید.